Tài Khoản MAM/PAMM

Basel Markets là nhà môi giới toàn cầu hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp cho các nhà quản lý mức độ kiểm soát cao mà họ cần để tối đa hóa lợi nhuận từ Copy Trading đến tài khoản quỹ MAM/PAMM.

Nhà môi giới tài khoản MAM/PAMM

Tài khoản được quản lý cung cấp cho khách hàng phương án có người quản lý danh mục đầu tư giao dịch của tất cả các tài khoản của họ (được gọi là “tài khoản phụ”) liên kết với một “Tài khoản chính”. Để thực hiện loại quản lý vốn đầu tư này, bạn cần có công nghệ hoặc phần mềm được thiết kế riêng, còn gọi là MAM/PAMM.

MAM hoặc PAMM là gì?

MAM là viết tắt của Multi-Account Manager. Điều này cho phép một loạt các cách có thể tùy chỉnh để phân bổ các giao dịch ngoài phương pháp phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trong PAMM.

PAMM là viết tắt của Percentage Allocation Management Module Manager, là một hình thức giao dịch ngoại hối tổng hợp. Phần mềm này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể là một phần của tập hợp các tài khoản phụ được giao dịch với nhau bởi người quản lý tiền tệ hoặc nhà giao dịch được khách hàng cho phép giao dịch tài khoản của họ theo LPOA (Giấy ủy quyền có giới hạn).

Tài khoản MAM của Basel Markets

Tài khoản “Người quản lý nhiều tài khoản” (MAM) của chúng tôi giúp người quản lý tiền dễ dàng thực hiện các giao dịch lô trên số lượng tài khoản phụ của khách hàng không giới hạn.

Các tính năng và lợi ích của tài khoản MAM

Nếu bạn đang cung cấp tài khoản được quản lý cho một nhóm khách hàng lớn và đa dạng, thiết bị đầu cuối MT5 MAM của Basel Markets cung cấp tất cả các công cụ bạn cần:

  • Đặt lệnh lô từ một tài khoản chính
  • Tương thích với EA (Chuyên gia cố vấn) và các chiến lược tự động
  • Đặt lệnh cho số lượng tài khoản khách hàng không giới hạn
  • Tạo nhiều tiểu nhóm giao dịch cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau
  • Nhiều loại phân bổ, bao gồm số dư, lô, tỷ lệ phần trăm và vốn chủ sở hữu
  • Giao dịch ở cấp tài khoản với tùy chọn đóng một phần (cũng ở cấp tài khoản)
  • Phân bổ từ khách hàng chỉ bắt đầu từ 0,01 lot
  • Sử dụng tất cả các loại lệnh MT4 & MT5: điểm dừng, giới hạn, điểm dừng cuối, đóng tất cả, v.v.

Hệ thống MAM cũng cung cấp tất cả thông tin bạn cần để quản lý danh sách khách hàng của mình, bao gồm các giao dịch đang mở, số dư, P&L và chi tiết liên hệ của khách hàng.

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Đăng Ký

Chọn loại tài khoản và điền thông tin

Nạp tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng nhiều phương thức

Giao Dịch

Tiếp cận hơn 1000 sản phẩm trên phần mềm MT5 của chúng tôi

Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital.
These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved.